Վանաձորի   Գայի   անվան   թիվ  21  հիմնական  դպրոց